Časť 4: Do you speak Slovak?

Dialóg: Hovoríte po slovensky?

Dobrý deň. Som Hans Weber a som z Nemecka. Hovorím plynule po nemecky, po anglicky a trochu po francúzsky. Učím sa slovenčinu v kurze na univerzite. 

 

Dobrý deň. Som Jennifer Bush a som Kanaďanka. Hovorím po anglicky a po francúzsky. Hovorím tiež trochu po slovensky a po španielsky, pretože mama je zo Slovenska a priateľ je z Mexika. Učím sa slovenčinu, pretože chcem hovoriť dobre po slovensky.


NEW PHRASES

 

Hovorím dobre / plynule po anglicky.

= I speak good / fluently English.

Nehovorím po slovensky.

= I don´t speak Slovak.

Učím sa slovenčinu.

= I learn Slovak.

Chcem hovoriť dobre po slovensky.

= I want to speak Slovak well.

 

 

NEW WORDS

 

v kurze = in the course

na univerzite = at the university

trochu = a bit, a little

tiež = also, too

chcieť, chcem, chcú = to want

hovoriť, -ím, -ia = to speak, to talk

 

1. hovorím

1. hovoríme

2. hovoríš

2. hovoríte

3. hovorí

3. hovoria