Časť 3: What have I learned?

Slovenská pizza

Zuzana: Dobrú chuť, Johanna! Bon appetit, Johanna!
Johanna: Uff... slovenská pizza je zlá. Dobrá pizza je z Talianska! Gosh, Slovak pizza is awful! Good pizza comes from Italy!
Zuzana: Nie, Johanna. Slovenská pizza je fajn, toto je zlá reštaurácia. Ale pivo je dobré. No, Johanna. Slovak pizza is OK, but this restaurant is terrible. But the beer is good.
Johanna: Áno, pivo zo Slovenska, z Česka a z Nemecka je výborné! Yes, the beer from Slovakia, Czech and Germany is great!
Zuzana: A víno? And what about wine?
Johanna: Kvalitné víno je z Talianska, Francúzska, Čile a Kalifornie. Wine of good quality comes from Italy, France, Chile and California.
Zuzana: Moment, moment. To je stereotyp. Víno zo Slovenska je fantastické! Aj víno z Moldavska a Gruzínska je veľmi dobré. Wait a moment... This is stereotype. Wine from Slovakia is fantastic! As well that from Moldavia and Georgia is very good.
Johanna: Dobre, dobre. Ale čokoláda z Belgicka je môj "top". OK, then. But the chocolate from Belgium is my "top" chocolate.
Zuzana: A čokoláda zo Švajčiarska? Hm? And what about the chocolate from Swiss?
Johanna: Áno, áno. Je super. Aj čokoláda zo Slovenska je veľmi dobrá. Yes, yes. It is great. Also the chocolate from Slovakia is very good.
Zuzana: Ďakujeme, Johanna. Nech sa páči, čokoláda zo Slovenska! :-) Thank you, Johanna. Here you are - Slovak chocolate! :-)