Časť 2: Inhabitants

Dialóg: Country and celebrity

Zuzana: Ahoj, Johanna. Čo je to? Hi, Johanna. What´s this?
Johanna: To je online geografický kvíz Krajina a celebrita. Geography online quiz - Countries and celebrities.
Zuzana: Zaujímavé! Moment... Antonio Banderas nie je z Ameriky. Interesting! Wait a moment... Antonio Banderas does not come from America.
Johanna: Antonio Banderas nie je z USA? Antonio Banderas does not come from U.S.A.?
Zuzana: Momentálne je v USA, ale je zo Španielska. Aj Penelope Cruz je zo Španielska, je Španielka. Well, at the moment he lives in the US, but he comes from Spain. Penelope Cruz is from Spain too. She is Spanish.
Johanna: Aha... Andy Warhol je Američan. I see... Andy Warhol is American.
Zuzana: Áno, je. Ale mama Andyho Warhola je Slovenka. Yes, he is, but mother of Andy Warhol is Slovak.
Johanna: Naozaj? Zaujímavé! A Jean-Claude van Damme je odkiaľ? Is she? Interesting! And Jean-Claude van Damme is from...?
Zuzana: Z Belgicka! Je Belgičan - "The Muscles from Brussels" ("Svaly z Bruselu") :) ... from Begium. He is Dutch - "The Muscles from Brussels" ("Svaly z Bruselu") :)

Krajina

Obyvateľ

Obyvateľka

Slovensko

Slovák

Slovenka

Česko

Čech

Češka

Poľsko

Poliak

Poľka

Maďarsko

Maďar

Maďarka

Rakúsko

Rakúšan

Rakúšanka

Rusko

Rus

Ruska

Francúzsko

Francúz

Francúzka

Taliansko

Talian

Talianka

Nemecko

Nemec

Nemka

Španielsko

Španiel

Španielka

Británia

Brit

Britka

Kanada

Kanaďan

Kanaďanka

Amerika

Američan

Američanka

Európa

Európan

Európanka