Časť 1: Countries

Where are you from?


Odkiaľ ste? (formal)

Odkiaľ si? (informal)

USA: Som z USA.

Amerika: Som z Ameriky.

Nemecko: Som z Nemecka.

Taliansko: Som z Talianska.

Slovensko: Som zo Slovenska.

Kanada: Som z Kanady.

Afrika: Som z Afriky.

Ázia: Som z Ázie.

India: Som z Indie.

Veľká Británia: Som z Veľkej Británie.

 

NEW PHRASES

 

Odkiaľ si? = Where are you from? (inform.)

Odkiaľ ste? = Where are you from? (form./pl.)

Som z … = I am from …

 

 

Remember!

In Slovak, one uses the preposition "zo" instead of "z" before words beginning with s, z, š, ž:

zo Slovenska
zo Španielska
zo Švédska…