Časť 4: Accusative case

Dialóg: Akuzatív

Slovak nouns, pronouns, adjectives and numerals can exist in 6 different cases in singular and plural, i.e. their forms (endings) might change depending on the case and number.

Accusative is one of them, the 4th case.

Akuzatív singulár

Koho / čo (vidíš)?

t-oho

pekn-ého

muž-a

koleg-u

ps-a

M

ten

pekný

plán

počítač

M

t-ú

pekn-ú

žen-u

stanic-u

loď

miestnosť

F

to

pekné

mesto

more

poschodie

dievča

NThis case is used with many verbs which need a direct object, e.g. I need a pen, I have a cup, I am  reading a book, ... or there is a certain preposition used before a noun (mostly pre, na, cez).

verbs with accusative (with a direct object):

mať, mať rád / rada, čítať, písať, vidieť, počuť, potrebovať, hľadať, chcieť, kúpiť, nakupovať, dať, dať si, vziať, vziať si,...