Časť 2: Modal verbs

Dialóg: Modálne verbá

Modal verbs are verbs expressing modal circumstances of an action described by the verb following the modal verb.CHCIEŤ - „to want"


1. chcem

1. chceme

2. chceš

2. chcete

3. chce

3. chcú

Chcem študovať slovenčinu. - I want to study Slovak.

Chcem pracovať v Európe. - I want to work in Europe.


SMIEŤ - „to be allowed to / to be permitted to"


1. smiem

1. smieme

2. smieš

2. smiete

3. smie

3. smú

Dieťa smie pozerať televíziu . - The child is allowed to watch TV.

Smiem tu fajčiť? - May I smoke here? Am I allowed to smoke here?


MȎCŤ - „can / to be allowed to / to be willing to do something"

1. môžem

1. môžeme

2. môžeš

2. môžete

3. môže

3. môžu

Môžem ti pomôcť. - I can / I am willing to help you.

Dnes môžem odísť z práce skôr. - I can leave work earlier today.


MUSIEŤ - „must / to have to"

1. musím

1. musíme

2. musíš

2. musíte

3. musí

3. musiaMusím ísť. - I must / have to go.

Musím napísať test. - I must / have to write a test.


MAŤ - „shall / should"

1. mám

1. máme

2. máš

2. máte

3.

3. majúMáš zatelefonovať domov. - You should phone/call home.

Lekár povedal, že mám viac športovať. - The doctor told me to do more exercise.


VEDIEŤ - „to be able to"

1. viem

1. vieme

2. vieš

2. viete

3. vie

3. vediaViem plávať. - I can swim / I am able to swim.

Viem (hovoriť) po nemecky. - I can speak German.

MAŤ

As you already know, mať also means “to have sth”:

Mám jedného brata. – "I have got a brother."

Mám dva lístky na koncert. – "I have two tickets for the concert."

 

VEDIEŤ

The verb vedieť also has the meaning “to know / to be aware of”:

Viem, kam mám ísť. – "I know where to go."

Viem, že prídeš. – "I know that you will come."