Časť 7: What have I learned?

Cvičenie 1.18: Listen and repeat

a - á:    rad

rád

u - ú:     sud

súd

i - í:     vila

víla

y - ý:     chyba

chýba

e - é:      zle

zlé

o - ó:    dom

dóm