Časť 6: Greetings

Cvičenie 1.11: Click on the phrase and repeat it

In the train

Mama: Šťastnú cestu, Johanna.Mother: Have a safe / nice trip. Bon voyage.

Johanna: Maj sa dobre, mama.Johanna: Take care, mom!

Johanna: Nech sa páči.Johanna: Here you are. / Take a seat.

Pani: Ďakujem.Lady: Thank you.

Pani: Na zdravie.Lady: Bless you!

Johanna: Ďakujem.Johanna: Thank you.

Dievča: Hovoríte po slovensky? Girl: Do you speak Slovak?

Johanna: Áno.Johanna: Yes.

Johanna: Hovoríte po nemecky?Johanna: Do you speak German?

Girl: Nie.Girl: No.

GREETINGS

 

Dobré ráno.

Good morning. (till 9 am.)

formal

Dobrý deň.

Good day. / Hello. / Hi. (till 6 pm.)

formal

Dobrý večer.

Good evening. (after 6 pm.)

formal

Dobrú noc.

Good evening. (after 6 pm.)

informal / formal

Dovidenia.

Good-bye.

formal

Ahoj. / Čau.

Hi. / Hello. / Good-bye.

informal

Ahojte. / Čaute.

Hi. / Hello. / Good-bye.

informal + greeting group of people