Časť 6: Róbert´s cell phone

Dialóg: Róbertov mobil

Johanna: Zvoní ti mobil.
Zuzana: To nie je môj mobil.
Johanna: Čí je?
Zuzana: To je Róbertov mobil. Ale Róbert je v práci.
Johanna: Čo teraz?
Zuzana: Tu je Carlovo číslo… Nič, jeho mobil je vypnutý alebo vybitý.

 

NEW WORDS

mobil – mobilný telefón (M)  = cell phone
v práci – práca (F) = at work
teraz = now
nič = nothing

NEW PHRASES

Zvoní ti mobil. = Your cell phone is ringing. (inform.)
Zvoní vám mobil. = Your cell phone is ringing. (form.)
Čo teraz? = And what now?