Časť 3: Zuzana´s and Johanna´s room

Dialóg: Zuzanina a Johannina izba

Johanna: Zuzana, toto je moja skriňa?
Zuzana: Áno.
Johanna: Skriňa je veľká, výborne! A ktorá je moja posteľ?
Zuzana: To je tvoja posteľ a tvoja lampa. Veľká polica vpravo je tvoja a malá polica vľavo je moja.
Johanna: Ktorý je môj stôl?
Zuzana: Stôl vpredu je tvoj a stôl vzadu je môj.


NEW PHRASES
Nevadí. = No problem. (slang)

NEW WORDS
výborne = excellent
toto = this (pointing at someone / something that is near)
môj (M), moja (F), moje (N) = my / mine

IZBA = ROOM
What do you have in your room? Johanna and Zuzana have these things there:
polica (F) = shelf
stena (F) = wall
záves (M) = curtain
okno (N) = window
skriňa (F) = closet
posteľ (F!!!) = bed
stolička (F) = chair
podlaha (F) = floor
počítač (M) = computer
notebook (M) = laptop
stôl (M) = table
lampa (F) = lamp

KDE? = WHERE?
hore = up
dole = down
vpravo = on the right
vľavo = on the left
vpredu = in / at the front
vzadu = in / at the back
v strede = in the middle