Časť 2: Bad day

Dialóg: Zlý deň

Róbert: Ahoj, Carlo. Ako sa máš?
Carlo: Ahoj, Róbert. Ale, zle. Dnes je zlý deň.
Róbert: Prečo?
Carlo: Internet nefunguje, počítač je pomalý a kopírka je tiež pokazená. A aj môj mobil je vybitý.
Róbert: Nevadí, tu je môj. Ale kde je? Ách, je na internáte...
Carlo: Dnes je naozaj zlý deň.


NEW WORDS
fungovať, -uje, -ujú = to work, to function
naozaj = really
dnes = today


KANCELÁRIA = OFFICE
koberec (M) = carpet
kopírka (F)  = photocopier, xerox machine
kôš (M) = trash can
lampa (F) = lamp
mobil (M) = cell phone
počítač (M) = computer
telefón (M) = telephone
tlačiareň (F) = printer


NEW PHRASES
Nevadí. = No problem. (slang)