Časť 1: Dormitory

Dialóg: Internát

Zuzana: Internát je starý.
Johanna: Áno, náš internát nie je nový, ale naša izba je pekná. A je tu tiež malý balkón. Aká je kúpeľňa, Róbert?
Róbert: Kúpeľňa je nová. Ale kuchyňa nie je moderná. A nie je tu chladnička.
Zuzana: Naozaj?
Johanna: Ale chladnička je dôležitá!
Róbert: To nie je problém. Pri vrátnici je jeden inzerát.
Johanna: Ty, Zuzana, a je tu práčka?
Zuzana: Tu nie. Ale myslím, že práčka je dole pri vrátnici.

 

Click on the word and repeat:

internát (M) = dormitory

izba (F) = room

kúpeľňa (F) = bathroom

kuchyňa (F) = kitchen

balkón (M) = balcony

inzerát (M) = advertisement

vrátnica (F) = reception

 

pri vrátnici = next to reception