Časť 3: Aký, aká, aké?

Dialóg: Aký je typický Slovák?

Johanna: Aký je Carlo?
Zuzana: Carlo je typický Talian. Je dynamický, pozitívny a temperamentný.
Johanna: A aký je typický Slovák? Je tiež temperamentný?
Zuzana: Áno, je temperamentný, veľa pracuje, je extrovertný, ale niekedy je pesimistický. Myslím, že typický Slovák je otvorený. A čo typický Nemec?
Johanna: Typický Nemec veľa pracuje, je disciplinovaný, dobre zorganizovaný a pozitívne motivovaný.
Zuzana: To je pravda, naša nemecká lektorka Hana má perfektný systém a učí kreatívne a systematicky.


NEW WORDS

dobre = good (adverb)
veľa = much, a lot of, many
niekedy = sometimes

myslieť (si), myslím, myslia = to think, to mean

 

NEW PHRASES

Myslím, že ... = I think (that) ...
To je pravda. = That´s true.
A čo ...? = And what about ...?