Časť 1: Adjectives

Let us learn adjectives

dobrý

zlý

pekný

škaredý

veľký

malý

široký

úzky

pomalý

rýchly

tučný

chudý

nabitý

vybitý

pokazený

opravený

mokrý

suchý

silný

slabý

moderný

nemoderný

drahý

lacný

vysoký

nízky

hrubý

tenký

krátky

dlhý

voľný

obsadený

zapnutý

vypnutý

prenajatý

vlastný

mäkký

tvrdý

ľahký

ťažký

čistý

špinavý

múdry

hlúpy

veselý

smutný

starý

mladý

čerstvý

nový


ADJECTIVES

 

In dictionaries, one usually only finds the masculine forms of adjectives, e.g. dobrý, krásny, nový...

 

But in Slovak, the form of an adjective depends on the gender of the noun which is related to an adjective:

 

internát (M)        pekný internát

izba (F)               pekná izba

auto (N)              pekné auto

 
Characteristic endings for the nominative case singular are:

           maskulína:    pekný, dobrý

           feminína:       pekná, dobrá

           neutrá:           pekné, dobré

 

After so-called soft consonants (c, dz, j, č, dž, š, ž, ď, ť, ň, ľ) adjectival endings are as follows („soft declension“):

            maskulína:    cudzí

-ia          feminína:       cudzia

-ie          neutrá:           cudzie