Časť 6: This is Carlo

Dialóg: To je Carlo

Zuzana: Aha, to je Róbert a jeho kamarát Carlo. Ahoj, Róbert. Čau, Carlo.
Róbert: Ahojte.
Carlo: Čaute.
Róbert: Johanna, toto je môj kamarát Carlo. Carlo je môj kolega.
Johanna: Ahoj, Carlo. Ja som Johanna.
Carlo: Teší ma. Odkiaľ si, Johanna?
Johanna: Som z Nemecka. A ty?
Carlo: Z Talianska.
Johanna: Čo robíš na Slovensku?
Carlo: Pracujem. Som manažér. A čo ty? Študuješ alebo pracuješ?
Johanna: Študujem dizajn. 
Carlo: Po slovensky?
Johanna: Nie, po anglicky. Ale učím sa slovenčinu.  

Carlo:

Ja tiež.


NEW WORDS

ale = but
alebo
= or

 

NEW PHRASES

Kto je to?  = Who is it?
To je Carlo. = This is Carlo.
Čo je to? = What is it?
To je kľúč. = This is a key.
A čo ty? = And what about you?
Ja tiež. = Me, too.

 

MELODY OF QUESTION (II)

In the questions which offer two or more answers  („alternative or choice questions“), the melody is increasing:

  • Študuješ alebo pracuješ?