Časť 2: Numbers

Cardinal numerals

Cardinal numerals are very simple. Once you learn to count from 1 to 10, you can easily say all the numerals. Here is the chart:

 -násť-dsať 
0 nula        
1 jeden, jedna, jedno 11 jedenásť   100 sto 1000 tisíc
2 dva, dve 12 dvanásť 20 dvadsať 200 dvesto 2000 dvetisíc
3 tri 13 trinásť 30 tridsať 300 tristo 3000 tritisíc
4 štyri 14 štrnásť 40 štyridsať 400 štyristo 4000  štyritisíc
         
    -desiat    
5 päť 15 pätnásť 50 päťdesiat 500 päťsto 5000 päťtisíc
6 šesť 16 šestnásť 60 šesťdesiat 600 šesťsto 6000 šesťtisíc
7 sedem 17 sedemnásť 70 sedemdesiat 700 sedemsto 7000 sedemtisíc
8 osem 18 osemnásť 80 osemdesiat 800 osemsto 8000 osemtisíc
9 deväť 19 devätnásť 90 deväťdesiat 900 deväťsto 9000 deväťtisíc
10 desať        

1.000 000 milión

1.000 000 000 miliarda

ORDINAL NUMERALS 

 

 1.  0. nultý

 21. dvadsiaty prvý

 1.  1. prvý

 22. dvadsiaty druhý

 1.  2. druhý

 23. dvadsiaty tretí

 1.  3. tretí

 24. dvadsiaty štvrtý

 1.  4. štvrtý

 25. dvadsiaty piaty

 1.  5. piaty

 30. tridsiaty

 1.  6. šiesty

 40. štyridsiaty

 1.  7. siedmy

 50. päťdesiaty

 1.  8. ôsmy

 60. šesťdesiaty

 1.  9. deviaty

 70. sedemdesiaty

 1.  10. desiaty

 80. osemdesiaty

 1.  11. jedenásty

 90. deväťdesiaty

 1.  12. dvanásty

 100. stý

 1.  13. trinásty

 101. stoprvý

 14. štrnásty

 102. stodruhý

 1.  15. pätnásty

 103. stotretí

 1.  16. šestnásty

 900. deväťstý

 1.  17. sedemnásty

 1000. tisíci

 1.  18. osemnásty

 2000. dvetisíci

 1.  19. devätnásty

 5000. päťtisíci

 1.  20. dvadsiaty

 1.000 000. miliónty