Časť 1: Registration

Dialóg: Registrácia

Johanna: Dobrý deň.
Úradníčka: Dobrý deň. Ako sa voláte?
Johanna: Volám sa Johanna Mark.
Úradníčka: Ako, prosím?
Johanna: Johanna Mark.
Úradníčka: Johanna Mark.
Johanna: Áno, správne.
Úradníčka: Odkiaľ ste?
Johanna: Som z Nemecka.
Úradníčka: Z Nemecka... Moment... Čo študujete?
Johanna: Dizajn.
Úradníčka: Hm, zaujímavé. Študujete po slovensky?
Johanna: Nie, študujem po anglicky, ale učím sa po slovensky.
Úradníčka: Aha… Nech sa páči, tu je kľúč. Izba číslo 1105 B.
Johanna: Prepáčte, izba číslo…
Úradníčka: … 1105 B.
Johanna: Ďakujem.
Úradníčka: Prosím.
Johanna: Dovidenia.
Úradníčka: Dovidenia.


NEW WORDS


kľúč (M) = key

izba (F) = room

číslo (N) = number

 

 

NEW PHRASES


Ako sa voláte? = What´s your name? (form.)

Odkiaľ ste? = Where are you from? (form.)

Čo študujete? = What do you study? (form.)

Prepáčte. = I am sorry. (form.)

Ako, prosím? = I am sorry, I didn´t understand.

Áno, správne. = Yes, correct.

Nech sa páči. = Here you are.

Ďakujem. = Thank you.

Prosím. = Not at all.

To je ťažké. = It´s difficult.

To je zaujímavé. = It´s interesting.

 

Študujem dizajn / ekonómiu / právo…

= I study design / economy / law (at university)…

Učím sa slovenčinu (v kurze).

= I learn Slovak (in a language course).

Študujem po anglicky / po slovensky…

= I study in English / in Slovak…